Informatie over wetsvoorstel namen en graden hoger onderwijs

Met deze brief informeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) belanghebbende organisaties over de inhoud van het wetsvoorstel namen en graden hoger onderwijs.