Heb ik recht op een tegemoetkoming voor het leenstelsel?

Je hebt recht op compensatie als je tijdens het leenstelstel minimaal 12 maanden hebt gestudeerd, recht had op studiefinanciering en binnen 10 jaar je diploma haalt. Hoeveel compensatie je krijgt hangt af van het aantal jaren dat je studeerde tijdens het leenstelsel.

Hoeveel compensatie krijg ik?

De tegemoetkoming is € 29,92 per maand. Je krijgt dit bedrag alleen voor de officiële duur van je studie en als je je diploma hebt gehaald. Dat komt neer op:

  • € 1.436 voor studenten die 4 jaar hebben gestudeerd;
  • € 359 voor studenten die in het studiejaar 2022-2023 zijn gaan studeren.

Wanneer en hoe krijg ik de tegemoetkoming?

Je ontvangt de tegemoetkoming vanaf 2025. Als je recht hebt op de tegemoetkoming krijg je hierover vanzelf bericht van DUO. De tegemoetkoming wordt afgetrokken van de studieschuld. Alleen als er geen studieschuld (meer) is wordt het bedrag uitbetaald. Bij DUO vind je alle voorwaarden voor de tegemoetkoming gemiste basisbeurs.

Studievoorschotvoucher vervalt

Studeerde je tijdens de eerste 4 jaren van het leenstelsel? Dus in de studiejaren 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019? En lag je eerste maand studiefinanciering voor een bacheloropleiding in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? Dan had je recht op een studievoorschotvoucher als je tijdig je diploma haalde. Deze voucher kon je nog tot 1 september 2023 gebruiken. Sinds 1 september 2023 krijg je geld in plaats van de studievoorschotvoucher. Je hebt dan recht op ongeveer € 1800,00.