Hoe kan ik meedoen aan het experiment leeruitkomsten?

U hoeft zich niet apart in te schrijven voor het experiment leeruitkomsten. U meldt zich dus gewoon op de normale manier aan bij een van de deelnemende opleidingen.

Onderwijsovereenkomst afsluiten

Gaat u een opleiding doen die meedoet met het experiment leeruitkomsten? Dan sluit u een onderwijsovereenkomst met de hogeschool. Hierin maakt u afspraken. Bijvoorbeeld over uw leeractiviteiten, uw resultaten, de begeleiding en de beoordeling. De opleiding houdt rekening met de kennis en ervaring die u al heeft. In de onderwijs- en examenregeling (OER) van de hogeschool staat hoe de opleiding de afspraken precies vastlegt.

Welke opleidingen doen mee?

21 hogescholen doen mee  met het experiment leeruitkomsten. Zij hebben aangegeven dat zij in totaal met zo’n 500 deeltijdopleidingen en duale opleidingen deelnemen. Het gaat om opleidingen in alle sectoren.