Hoe kan ik met mijn hogeschool meedoen aan het experiment flexibilisering deeltijdonderwijs?

U kunt als hogeschool meedoen aan de experimenten voor flexibilisering van het deeltijdonderwijs. De aanmeldprocedure hangt af van het experiment waaraan u wilt deelnemen.

Aanmeldprocedure experiment vraagfinanciering

Bent u een hogeschool met opleidingen in de sectoren techniek en ICT of zorg en welzijn? En wilt u meedoen met het experiment? Meldt u zich dan aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit moet voor 1 februari 2017 of 1 februari 2018. Het experiment loopt tot en met 31 augustus 2024.

Aanmeldprocedure pilots flexibilisering

De pilots flexibilisering bestaat uit 3 deelexperimenten. De aanmeldprocedure verschilt per experiment.

  • Experiment leeruitkomsten
    Wilt u deelnemen aan het experiment leeruitkomsten? Dan moet u een aanvraag doen in het kader van de regeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. De onafhankelijke adviescommissie moet de aanvraag goedkeuren. Vervolgens moet u een aanvraag indienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze organisatie beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs. Is de beoordeling van de NVAO goed? Dan geeft de NVAO een positief advies aan de minister van OCW. Deze geeft op zijn beurt toestemming voor deelname aan het experiment. Dit gebeurt in het toestemmingsbesluit.
  • Experiment accreditatie onvolledige opleidingen
    Dit experiment geldt alleen voor opleidingen die niet door de overheid worden gefinancierd. Voorwaarde is dat de opleiding ook toestemming heeft gekregen van de minister van OCW om mee te doen aan het experiment leeruitkomsten.
  • Experiment educatieve minor
    Deelname aan de educatieve minor staat open voor alle universiteiten die de educatieve minor verzorgen. Wilt u meedoen met dit experiment? Dan is een melding aan de minister van OCW voldoende.