Hoeveel studiefinanciering kan ik krijgen nu de basisbeurs weer is ingevoerd?

Hoeveel geld je krijgt hangt af van of je uitwonend of thuiswonend bent en hoeveel je ouders verdienen.

Bedragen basisbeurs in 2024

Bedrag aanvullende beurs

In 2024 is de aanvullende beurs voor studenten hbo en universiteit maximaal € 457,60 per maand. Je hebt recht op een aanvullende beurs als je ouders minder verdienen dan een bepaald bedrag. Voor de berekening gaat DUO uit van het inkomen van je ouders van 2 jaar terug. Het advies is om de aanvullende beurs altijd aan te vragen. DUO berekent dan jaarlijks of je er voor in aanmerking komt.

Gift of lening

Je studiefinanciering is een prestatiebeurs. Dat betekent dat de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct worden omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Op de website van DUO lees je hoeveel studiefinanciering wordt omgezet in een gift.