Hoe kan ik in Nederland lesgeven met een buitenlandse opleiding?

Als u met uw buitenlandse opleiding wilt lesgeven in Nederland, moet u erkenning van uw buitenlandse onderwijsbevoegdheid aanvragen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beoordeelt uw buitenlandse diploma’s. Met een erkenning van DUO kunt u lesgeven in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. U kunt ook een aanvraag doen voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Met een erkenning krijgt u een blijvende onderwijsbevoegdheid in Nederland.

Voorwaarden erkenning buitenlandse opleiding door DUO

Voor erkenning van uw buitenlandse opleiding door DUO gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een lerarenopleiding gevolgd;
  • uw opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs;
  • het diploma geeft u lesbevoegdheid in het land van diplomering;
  • het diploma geeft dezelfde lesbevoegdheid als de aangevraagde bevoegdheid;
  • de gevolgde opleiding is gericht op de aangevraagde bevoegdheid.
     

Erkenning buitenlandse opleiding beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie gelden dezelfde voorwaarden als het voortgezet onderwijs. Met een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mag u ook in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie werken. Of u heeft in het land van diplomering een andere geschikte bevoegdheid die hier bij aansluit. 

Als u geen kwalificatie heeft als leraar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunt u een extra scholing volgen. Wel gelden de volgende extra voorwaarden:

  • uw opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs;
  • u heeft geen bezwaar om een cursus te volgen waarmee u een pedagogisch didactisch getuigschrift haalt. Deze cursus moet u binnen 2 jaar afronden.

Voor het volgen van de extra scholing moet u de Nederlandse taal goed beheersen.