Antwoorden Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het Jaarverslag 2023 en de SLotwet 2023 BZK. De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken had de vragen gesteld.

Antwoorden Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023