Kan ik een hogere hypotheek krijgen als ik energiebesparende maatregelen neem?

U kunt als huiseigenaar en huizenkoper een hogere hypotheek krijgen als u energiebesparende maatregelen neemt. Voor al deze maatregelen geldt als voorwaarde dat uw gezamenlijke inkomen minimaal € 33.000,- is. 

Bedragen extra lenen

  • U kunt maximaal € 9.000 extra lenen als u:

            - een energiezuinige woning koopt;
            - energiebesparende maatregelen treft, zoals: zonnepanelen, dakisolatie of een warmtepomp.

  •  U kunt €25.000 extra lenen als u van uw huis een NulopdeMeter-woning maakt. Dit betekent dat het huis door energiebesparende maatregelen in een jaar evenveel energie verbruikt als opwekt.
  • Koopt u een huis met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul? Dan kunt u in 2019 een bedrag van € 15.000 extra lenen.
     

Hypotheekaanbieder houdt extra bedrag energiebesparende maatregelen vast

De aanbieder van uw hypotheek houdt de extra lening in eerste instantie vast. U krijgt de lening pas als u aankoopnota’s kunt laten zien voor energiebesparende maatregelen.