Hoeveel kan ik maximaal lenen voor mijn koopwoning?

Wat u maximaal kunt lenen, wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw koophuis.  De overheid wil huiseigenaren beschermen tegen te hoge hypotheekschulden. Een te hoge hypotheek kan leiden tot betalingsproblemen als u inkomen verliest. Of er ontstaat een restschuld als u de woning wilt verkopen en de waarde van het huis is gedaald.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van de waarde koophuis

Hoeveel u kunt lenen, hangt onder andere af van de waarde van uw koophuis. In 2020 kunt u een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van het huis. U kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Een taxateur stelt de waarde vast. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, kunt u niet meer meefinancieren uit de hypotheek.

Koopt u een appartement? Dan houdt uw hypotheekaanbieder naast de aankoopprijs ook rekening met uw kosten voor de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van inkomen

Naast de waarde van het koophuis gelden regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van uw inkomen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert de overheid hoeveel inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is wettelijk vastgelegd.

De maximumhoogte van de hypotheek hangt verder af van het rentepercentage en de rentevastperiode. Dit is de periode die u met uw hypotheekverstrekker heeft afgesproken waarbinnen de rente niet verandert.

Maximale hoogte hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Kunt u, door bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van uw baan, uw hypotheek niet meer betalen? Een hypotheek met NHG biedt u bescherming bij eventuele betalingsproblemen of restschulden.  Als de koopprijs van uw huis niet hoger is dan de gemiddelde huizenprijs, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

In 2020 ligt de NHG-grens op € 310.000.

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

U heeft als huizenkoper en huiseigenaar mogelijk recht op een hogere hypotheek als u energiebesparende maatregelen neemt.

Eigen beoordeling door hypotheekverstrekkers

Een hypotheekverstrekker beoordeelt niet alleen of een hypotheekaanvraag aan de wettelijke regels voldoet. Naast deze regels kijkt hij ook of hij zelf de aanvraag verantwoord vindt.

Kabinet-Rutte IV: 100.000 nieuwe woningen per jaar

Het kabinet wil tot rond de 100.000 woningen per jaar bouwen. Deze woningen moeten vooral voor starters, senioren en middeninkomens gebouwd worden. Ten minste twee derde van de woningen moeten betaalbare huur- en koopwoningen worden. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.