Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?

Als u een huis koopt, betaalt u naast de hypotheek ook andere kosten. Na de koop betaalt u onderhoudskosten, OZB-belasting, verzekeringen en soms erfpacht.

Aankoopkosten koophuis

De kosten die nodig zijn voor het vinden van een huis zijn:

  • de eventuele makelaarskosten;
  • de eventuele bouwkundige keuring;
  • de eventuele taxatiekosten.

Kosten koper

Bestaande woningen koopt u meestal voor 'kosten koper' (k.k.). Dat houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte betaalt bij de notaris.

Geen overdrachtsbelasting voor jonge kopers (18-35 jaar)

Kopers van 18 tot 35 jaar krijgen eenmalig vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning van maximaal € 510.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Kopers die jonger zijn dan 35 jaar en al gebruik gemaakt hebben van de vrijstelling betalen ook 2%. Beleggers betalen 10,4%.

Geen overdrachtsbelasting bij vrij op naam

Nieuwbouwwoningen koopt u meestal 'vrij op naam' (v.o.n.). Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt. U hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen.

Financieringskosten koophuis

Financieringskosten zijn eenmalige kosten die u maakt als u een hypotheek afsluit. Met deze kosten:

  • betaalt u voor financieel advies (advieskosten);
  • betaalt u voor het afsluiten van de hypotheek (bemiddelingskosten);
  • betaalt u de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte.

Verzekeringen voor uw woning

Uw hypotheekaanbieder eist over het algemeen dat u een opstalverzekering afsluit tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat dan om schade aan het huis zelf en niet om de inboedel. Als u een appartement koopt, is er een gezamenlijke vereniging van eigenaren (vve)-verzekering. Ook stellen sommige hypotheekaanbieders een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als huiseigenaar moet u elk jaar Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. Ook het OZB-tarief dat de gemeente hanteert heeft invloed op uw Onroerendezaakbelasting. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning en het OZB-tarief jaarlijks vast.

Erfpacht

In sommige gemeenten moet u na het kopen van een huis ook erfpacht betalen. Erfpacht houdt in dat uw gemeente de grond waar het huis op staat niet verkoopt. De gemeente geeft de grond in bruikleen aan u. U betaalt hiervoor een vergoeding, de canon. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Eigen appartement: kosten vve

Wanneer u een woning koopt die onderdeel is van een vve, betaalt u de vve maandelijks of jaarlijks een bedrag voor de servicekosten en (groot) onderhoud van het appartementencomplex.

Gevolgen huis kopen voor belastingaangifte

Als u een huis koopt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting die u betaalt. U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft u ook fiscaal voordeel doordat de hypotheekrente en een deel van de kosten voor de aankoop aftrekbaar zijn.