Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?

Als u een huis koopt gaat u niet alleen de hypotheek betalen. Ook de aankoopkosten en financieringskosten komen voor uw rekening. Bovendien moet u verzekeringen afsluiten en moet u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Houd er verder rekening mee dat u kosten voor onderhoud aan uw huis zelf moet betalen. En met de kosten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) als u een appartement koopt.

Aankoopkosten koophuis

De aankoopkosten zijn:

  • de eventuele makelaarskosten;
  • de eventuele bouwkundige keuring;
  • taxatiekosten;
  • overdrachtskosten.

Overdrachtsbelasting

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 8%.

Kosten koper

Bestaande woningen koopt u meestal voor 'kosten koper' (k.k.). Dat houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte betaalt.

Vrij op naam

Nieuwbouwwoningen koopt u meestal 'vrij op naam' (v.o.n.). Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt. U hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen.

Financieringskosten koophuis

Financieringskosten zijn eenmalige kosten die u maakt als u een hypotheek afsluit. Met deze kosten:

  • betaalt u provisie aan de bank;
  • moet u de notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte.

Verzekeringen voor uw woning

Uw hypotheekaanbieder eist over het algemeen dat u een opstalverzekering afsluit tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat dan om schade aan het huis zelf en niet om de inboedel. Als u een appartement koopt, is er een gezamenlijke Vereniging van Eigenaren (VvE)-verzekering. Vaak moet u als huiseigenaar ook een levensverzekering afsluiten.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als huiseigenaar moet u elk jaar Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. Ook het OZB-tarief dat de gemeente hanteert heeft invloed op uw Onroerendezaakbelasting. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning en het OZB-tarief jaarlijks vast.

Erfpacht

In sommige gemeenten moet u na het kopen van een huis ook erfpacht betalen. Erfpacht houdt in dat uw gemeente de grond waar het huis op staat niet verkoopt. De gemeente geeft de grond in bruikleen aan u. U betaalt hiervoor een vergoeding, de canon. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Appartement en kosten VvE

Wanneer u een woning koopt die onderdeel is van een VvE betaalt u de VvE maandelijks of jaarlijks een bedrag voor het groot onderhoud van het appartementencomplex.

Gevolgen voor uw belastingaangifte

Als u een huis koopt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting die u betaalt. U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft u ook fiscaal voordeel doordat de hypotheekrente en bepaalde andere kosten aftrekbaar zijn.