Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Ja, u bent wettelijk verplicht om alle financiële verplichtingen te melden bij het aanvragen van een hypotheek. Uw studieschuld valt hieronder.  Op zijn beurt is de aanbieder van uw hypotheek verplicht om te kijken naar al uw financiële verplichtingen.

Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, tellen niet mee. Dit betreft namelijk een kortlopende schuld en geen lening.

Voorkom te hoge maandlasten en meld uw studieschuld

Als u een hypotheek wilt afsluiten, is het belangrijk om niet alleen te weten wat u verdient. De aanbieder van uw hypotheekmoet ook weten wat uw uitgaven zijn. Alleen hiermee kan hij een juiste realistische berekening maken van een voor u betaalbare hypotheek.

Meldt u uw studieschuld niet? Dan kan uw hypotheekaanbieder geen goede berekening maken van wat u verantwoord kunt lenen voor uw hypotheek. Het gevolg is dat u misschien een hypotheek krijgt, waarvan u de maandelijkse lasten niet kunt betalen. Ook heeft u dan geen recht op de verzekering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Kabinet-Rutte IV: actuele stand studieschuld moet bepalend zijn

Het kabinet wil dat voor starters bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend is. Het kabinet werkt dit voornemen uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' nog verder uit.