Welke bescherming biedt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis.

Mogelijk tijdelijke verlaging woonlasten met NHG

Het kan voorkomen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding of baanverlies. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan kunt u gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van uw woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen. U moet de extra schuld die hierdoor ontstaat, wel weer afbetalen. U spreekt met uw hypotheekverstrekker af wanneer en hoe u dat doet.

Mogelijk kwijtschelding restschuld met NHG

Moet u door omstandigheden de woning gedwongen verkopen en ontstaat een restschuld? Bij een hypotheek met NHG kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan kunt u soms uw restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG.