Documenten - Huiselijk geweld

127 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

ghk/huiselijk geweld

Video | 09-11-2015

Perspectief

Een onderzoek naar de Blijf Groep locatie IJmond.

Rapport | 02-11-2015

Rapportage quickscan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit onderzoek geeft inzicht in hoe sectoren in de praktijk uitvoering geven aan de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en ...

Rapport | 02-11-2015

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2015

Hoe kan ik hulp krijgen als slachtoffer van eergerelateerd geweld?

Als u wordt bedreigd met eergeweld kunt u bellen met de politie. Wilt u advies of zoekt u opvang, dan kunt u terecht bij Veilig ...

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2014

Toelichting bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling

Toelichting bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen ...

Rapport | 23-10-2014

De afspraken bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling

De afspraken bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen ...

Rapport | 23-10-2014

Handleiding Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling

Handleiding Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) ...

Rapport | 23-10-2014