Documenten - Huiselijk geweld

104 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2015

Hoe kan ik hulp krijgen als slachtoffer van eergerelateerd geweld?

Als u wordt bedreigd met eergeweld kunt u bellen met de politie. Wilt u advies of zoekt u opvang, dan kunt u terecht bij Veilig...

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2014

Toelichting bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling

Toelichting bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen...

Rapport | 23-10-2014

De afspraken bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling

De afspraken bij Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen...

Rapport | 23-10-2014

Handleiding Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling

Handleiding Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke)...

Rapport | 23-10-2014

De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vormen van eergerelateerd geweld vallen...

Brochure | 01-06-2014

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

Mishandeling in een zorginstelling kunt u dit melden bij het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg.

Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze brochure vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze...

Brochure | 06-08-2013