Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. De overheid wil huiselijk geweld bestrijden. Daarom zijn er bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes om het onderwerp bespreekbaar te maken. En de pleger van huiselijk geweld kan een huisverbod krijgen om het geweld te stoppen.