Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld. 

Bel Veilig thuis 0800-2000

Het nummer 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Wilt u dat er actie wordt ondernomen? Dan is uw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven. Bijvoorbeeld als u en de kinderen opvang nodig hebben als de situatie thuis gewelddadig is. Ook kan de dader een huisverbod krijgen.

Naast het telefoonnummer heeft Veilig Thuis een website met informatie.

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen in Nederland terecht bij een Centrum Seksueel Geweld. Hiervan zijn er 16 in Nederland. In een CSG krijgen slachtoffers van seksueel geweld alle benodigde zorg en aandacht op 1 plek. Dat bestaat vaak uit een sporenonderzoek, medische en psychische hulp.

Hulp bieden aan slachtoffers is het belangrijkst in de eerste 7 dagen na het seksueel geweld. Dan is er betere kans op psychisch herstel en op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten. In die eerste dagen kunnen ook sporen van de dader nog veilig worden gesteld. Dit helpt bij het opsporen van de dader. En bij de bewijsvoering als het slachtoffer aangifte doet bij de politie. De CSG’s zijn meestal verbonden aan de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Aan het sporenonderzoek zijn voor het slachtoffer geen kosten verbonden. Andere kosten die gemaakt worden vallen meestal onder het eigen risico in de zorgverzekering.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. De hulplijn is er ook voor getuigen van seksueel misbruik. Of voor mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen. Het telefoonnummer is 0900 - 9999 001. Het is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. 

Kindertelefoon

Kinderen jongeren tot 18 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon. Bijvoorbeeld in geval van mishandeling, ruzie thuis of seksueel geweld. Het telefoonnummer is 0800 - 0432. Het is iedere dag bereikbaar van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Meldcode voor hulpverleners

Bent u leraar, huisarts of hulpverlener en heeft u het vermoeden van huiselijk geweld? Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat u kunt doen.