Hoe herken ik ouderenmishandeling?

Als een ouder iemand blauwe plekken heeft, kan dat komen door mishandeling. Maar ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld financiële uitbuiting valt eronder. En dat kunt u niet direct zien.

Vormen van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Onder ouderenmishandeling valt ook:

Financiële uitbuiting

Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.

Verwaarlozing

Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.

Seksueel misbruik

Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Signalen van ouderenmishandeling

Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn bijvoorbeeld:

  • zichtbaar letsel;
  • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
  • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
  • depressies of onverklaarbare angst;
  • schichtig of teruggetrokken gedrag;
  • onverklaarbare uitgaven;
  • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
  • lege koelkast.

Als u 1 of meer van deze signalen ziet, kan er sprake zijn van ouderenmishandeling. Lees wat u kunt doen bij een vermoeden van ouderenmishandeling.