Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring melden bij Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Advies of hulp bij Veilig Thuis

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis geeft hulp en informatie aan:

  • slachtoffers;
  • mantelzorgers;
  • familieleden;
  • omstanders;
  • plegers;
  • professionals, zoals verpleegkundigen, huisartsen en andere hulpverleners.

Verplichte meldcode ouderenmishandeling in huiselijke kring

Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring.

Voor hen is ook het Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg geschreven. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling