Documenten - Huiselijk geweld

116 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over maagdenvliesherstel in Nederland

Minister De Jonge (VWS) beantwoorden Kamervragen over het adverteren voor en meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2019

Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de ...

Publicatie | 28-02-2019

De regio's in beeld (bijlage 3 bij 1e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis)

Rapportage over de doorwerking van de actielijnen en bouwstenen uit het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau. ...

Rapport | 20-12-2018

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten uit de 1e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Geweld hoort nergens thuis: Eerste voortgangsrapportage

Rapportage over de voortgang die is geboekt in het 1e half jaar van het programma Geweld hoort nergens thuis. Ambitie van dit ...

Rapport | 20-12-2018

Casusbeschrijvingen huiselijk geweld en maatschappelijke kosten

Beschrijving van 3 fictieve gevallen van huiselijk geweld. Per geval wordt een indicatie gegeven van de maatschappelijke kosten ...

Rapport | 20-12-2018

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis over de indicatoren waarmee de impact van ...

Rapport | 30-11-2018

Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang

Resultaten van een enquête in 2017 onder centrumgemeenten Vrouwenopvang naar de aanpak van knelpunten in de vrouwenopvang.

Rapport | 23-10-2018

Kamerbrief over Rapportage Verdrag van Istanbul

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2018

Rapportage over het de uitvoering van het Verdrag van Istanbul (voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld)

Baseline-evaluatie van de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van ...

Rapport | 01-09-2018