Documenten - Huiselijk geweld

103 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat u als organisatie moet weten over de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brochure | 02-07-2018

Vraag & Antwoord - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brochure | 02-07-2018

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Rapport | 02-07-2018

Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of...

Video | 02-07-2018

Factsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten.

Brochure | 01-07-2018

Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er komt onder andere een afwegingskader. Dit...

Publicatie | 01-07-2018

Checklist invoeren meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Managers kunnen deze checklist gebruiken om de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in hun organisatie in...

Brochure | 01-07-2018

Beantwoording Kamervragen over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Dijksma (PvdA) over het tekort aan...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-05-2018

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handreiking is opgesteld in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en...

Rapport | 01-05-2018

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijkeen vrouwenopvang

Rapportage over het beleid dat gemeenten voeren ten aanzien van de kinderen in de opvang en of er afspraken ter verbetering...

Rapport | 26-04-2018