Documenten - Huiselijk geweld

120 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Uitstelbrief op Kamervragen over berichtgeving rondom SAVE Midden-Nederland en Veilig Thuis

Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over berichtgeving rondom SAVE Midden-Nederland en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-06-2019

Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

Rapport | 12-06-2019

Kamerbrief over eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) geven een reactie op het eindrapport van de Commissie Onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2019

Sector- en themastudies - Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Rapport | 12-06-2019

Beantwoording Kamervragen over maagdenvliesherstel in Nederland

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen over het adverteren voor en meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2019

Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de ...

Publicatie | 28-02-2019

De regio's in beeld (bijlage 3 bij 1e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis)

Rapportage over de doorwerking van de actielijnen en bouwstenen uit het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau. ...

Rapport | 20-12-2018

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten uit de 1e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Geweld hoort nergens thuis: Eerste voortgangsrapportage

Rapportage over de voortgang die is geboekt in het 1e half jaar van het programma Geweld hoort nergens thuis. Ambitie van dit ...

Rapport | 20-12-2018

Casusbeschrijvingen huiselijk geweld en maatschappelijke kosten

Beschrijving van 3 fictieve gevallen van huiselijk geweld. Per geval wordt een indicatie gegeven van de maatschappelijke kosten ...

Rapport | 20-12-2018