Documenten - Huiselijk geweld

263 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen die verstrikt raken in bureaucratische regelgeving

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-07-2017

Kamerbrief over wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer dat de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-07-2017

Wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Publicatie van het besluit in het Staatsblad.

Publicatie | 07-07-2017

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

Huiselijk geweld en kindermishandeling (geweld in afhankelijkheid) komen veel voor in onze maatschappij. Gezien de grote...

Rapport | 07-07-2017

Kamerbrief over stand van zaken politiemeldingen inzake huiselijk geweld aan Veilig Thuis

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de politiemeldingen aan Veilig Thuis inzake huiselijk geweld.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2017

Basispresentatie Zet de meldcode op de agenda

Deze basispresentatie kunnen managers gebruiken om de meldcode in hun organisatie bekend te maken.

Brochure | 21-02-2017

Beantwoording Kamervragen over bericht dat er te weinig aandacht is voor mannen die door vrouwen worden mishandeld en misbruikt

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat er te weinig...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA januari 2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de negende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-02-2017

Impactanalyse Veilig Thuis

Deze rapportage is een tussenrapportage, waarbij de impact van de aanscherping van de Meldcode in kwalitatieve zin in beeld...

Rapport | 02-02-2017

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis – de basis op orde

In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis – de basis op orde ten...

Publicatie | 09-01-2017