Documenten - Huiselijk geweld

104 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis – de basis op orde

In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis – de basis op orde ten...

Publicatie | 09-01-2017

Verankering voor de toekomst

Deze notitie verwoordt het advies en de aanbevelingen over de landelijke verankering van Forensisch Medische Expertise voor...

Rapport | 02-01-2017

5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De vijf stappen van het Basismodel meldcode in het kort.

Brochure | 01-01-2017

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht dat er te weinig aandacht is voor mannen die door vrouwen worden mishandeld en misbruikt

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) niet binnen de...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-12-2016

Extra middelen Centra Seksueel Geweld

Brief van de VNG aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over extra middelen Centra Seksueel Geweld.

Brief | 22-11-2016

Kamerbrief over concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2016

Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brief | 02-11-2016

Inventariserend onderzoek maatregelen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling BES-eilanden

Rapport | 04-10-2016

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de achtste voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2016

Effect methodiek De Nieuwe Toekomst

Meerderheid deelneemsters geactiveerd richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding

Rapport | 04-10-2016