Documenten - Huiselijk geweld

116 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over bericht dat er te weinig aandacht is voor mannen die door vrouwen worden mishandeld en misbruikt

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat er te weinig ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2017

Impactanalyse Veilig Thuis

Deze rapportage is een tussenrapportage, waarbij de impact van de aanscherping van de Meldcode in kwalitatieve zin in beeld wordt ...

Rapport | 02-02-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA januari 2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de negende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-02-2017

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis – de basis op orde

In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis – de basis op orde ten ...

Publicatie | 09-01-2017

Verankering voor de toekomst

Deze notitie verwoordt het advies en de aanbevelingen over de landelijke verankering van Forensisch Medische Expertise voor ...

Rapport | 02-01-2017

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht dat er te weinig aandacht is voor mannen die door vrouwen worden mishandeld en misbruikt

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) niet binnen de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-12-2016

Extra middelen Centra Seksueel Geweld

Brief van de VNG aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) over extra middelen Centra Seksueel Geweld.

Brief | 22-11-2016

Kamerbrief over concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2016

Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brief | 02-11-2016

Inventariserend onderzoek maatregelen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling BES-eilanden

Rapport | 04-10-2016