Documenten - Huiselijk geweld

104 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Dilemma's van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Onderzoek naar de dilemma's waar professionals mee te maken hebben bij hulpverlening aan cliënten met een niet-Nederlandse of...

Rapport | 01-07-2017

Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

Onderzoek naar de aard en omvang van vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap, de...

Rapport | 01-07-2017

Eindrapportage programma meldcode

Deze eindrapportage beschrijft de resultaten van het programma 'Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis'.

Rapport | 30-06-2017

Bestuursakkoord Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling Caribisch Nederland 2017-2020

Dit bestuursakkoord beschrijft de ambities, prioriteiten, samenwerking en afspraken voor de aanpak van huiselijk geweld en...

Convenant | 28-06-2017

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde

Beschrijving van achtergrond, doel en resultaten van het Programma Veilig Thuis - de basis op orde. Dit programma moest...

Rapport | 27-06-2017

Impactanalyse Veilig Thuis

Onderzoek naar de gevolgen van de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor Veilig Thuis.

Rapport | 01-06-2017

Kamerbrief over stand van zaken politiemeldingen inzake huiselijk geweld aan Veilig Thuis

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de politiemeldingen aan Veilig Thuis inzake huiselijk geweld.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2017

Beantwoording Kamervragen over bericht dat er te weinig aandacht is voor mannen die door vrouwen worden mishandeld en misbruikt

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat er te weinig...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2017

Impactanalyse Veilig Thuis

Deze rapportage is een tussenrapportage, waarbij de impact van de aanscherping van de Meldcode in kwalitatieve zin in beeld...

Rapport | 02-02-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA januari 2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de negende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-02-2017