Documenten - Huiselijk geweld

127 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Sector- en themastudies - Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Rapport | 12-06-2019

Beantwoording Kamervragen over maagdenvliesherstel in Nederland

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen over het adverteren voor en meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2019

Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de ...

Publicatie | 28-02-2019

De regio's in beeld (bijlage 3 bij 1e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis)

Rapportage over de doorwerking van de actielijnen en bouwstenen uit het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau. ...

Rapport | 20-12-2018

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten uit de 1e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Geweld hoort nergens thuis: Eerste voortgangsrapportage

Rapportage over de voortgang die is geboekt in het 1e half jaar van het programma Geweld hoort nergens thuis. Ambitie van dit ...

Rapport | 20-12-2018

Casusbeschrijvingen huiselijk geweld en maatschappelijke kosten

Beschrijving van 3 fictieve gevallen van huiselijk geweld. Per geval wordt een indicatie gegeven van de maatschappelijke kosten ...

Rapport | 20-12-2018

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis over de indicatoren waarmee de impact van ...

Rapport | 30-11-2018

Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang

Resultaten van een enquête in 2017 onder centrumgemeenten Vrouwenopvang naar de aanpak van knelpunten in de vrouwenopvang.

Rapport | 23-10-2018

Kamerbrief over Rapportage Verdrag van Istanbul

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2018