Wat kan ik doen bij (vermoedens van) kindermishandeling?

Als u vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling in uw omgeving, is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Iedereen kan namelijk het verschil maken voor een kind dat slachtoffer is. Ook u.

Vermoedens van kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Bel 112 als het kind in direct gevaar is.
  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis. U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Op Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. 

Kindertelefoon

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn. Het telefoonnummer is 0900-999 90 01.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bent u een beroepskracht in de:

  • gezondheidszorg;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • justitie?

Dan bent u verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.