Hoe kan ik hulp krijgen als slachtoffer van eergerelateerd geweld?

Dreigt uw familie met mishandeling, ontvoering of andere vormen van geweld, omdat de eer van de familie is geschonden. Bel dan met de politie. Voor advies of informatie over opvang kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Politie bellen bij eergeweld

Wordt u bedreigd met mishandeling, ontvoering of andere vormen van eergerelateerd geweld en is de situatie spoedeisend? Bel dan het alarmnummer 112. Is er geen spoed, bel dan het algemene telefoonnummer voor de politie: 0900-8844. U kunt bij de politie aangifte doen van geweld of bedreiging. Eventueel houden ze de daders aan.

Ook kunt u bij de politie terecht voor advies bij de zogeheten aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld. Dit is een politieagent die ervaring heeft met families die te maken hebben met eer en eergerelateerd geweld. Bij complexe zaken kan deze functionaris een beroep doen op het Landelijk Expertise Centrum Eer gerelateerd Geweld.

Hulp en advies eergerelateerd geweld

Bent u niet in direct gevaar? Dan kunt u voor hulp en advies terecht bij Veilig Thuis. Het nummer is 0800-2000. Dit nummer is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Ervaren hulpverleners geven u daar advies over wat u kunt doen bij eergerelateerd geweld. Zij geven u informatie, maar kunnen u bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar (anonieme) opvang als dat nodig is. Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij Veilig Thuis.

Opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Voelt u zich niet meer veilig in uw eigen omgeving? Dan kunt u terecht bij een opvangcentrum. Voor adressen van opvangcentra kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.