Voorrang bij toewijzing sociale huurwoningen 2021

Onderzoek naar de wijze waarop gemeenten gebruik maken van het instrumentarium dat ter beschikking staat bij het met voorrang toewijzen van woonruimte. Ook is onderzocht hoe de woningtoewijzing met urgentie in de praktijk is ingericht. De inzichten uit het rapport zijn betrokken bij de uitwerking van het programma 'Een thuis voor iedereen'.

Voorrang bij toewijzing sociale huurwoningen 2021 (PDF | 48 pagina's | 942 kB)