Wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014 naar Raad van State

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners of aan mensen die een vitaal beroep hebben. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel dat dit regelt naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Minister De Jonge: “Het is belangrijk dat jongeren en gezinnen de kans krijgen om te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid. En ook ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen op het moment dat ze bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast willen we ook dat mensen met een cruciaal beroep zoals de politieagent, de leraar of de verpleger dicht bij het werk kunnen wonen. Daarom krijgen gemeenten meer ruimte om deze groepen voorrang te geven bij het vinden van een woning.”

Huur en koop

Gemeenten konden al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. Binnen die 50% mocht maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Straks mogen gemeenten binnen deze 50% zelf bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze mogen dus ook de gehele 50% toewijzen aan eigen inwoners. Daarnaast mogen gemeenten ook sociale koopwoningen (woningen tot de NHG-grens van 355.000 euro) gaan toewijzen op deze grond.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.