Lancering Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI): hét centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen

Vandaag lanceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met onder meer het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, Aedes en IPO, het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI). Het online platform is opgezet om gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties) en projectontwikkelaars en andere betrokkenen te ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Een thuis voor iedereen.   

Programma Een thuis voor iedereen

Het vinden van een passende en betaalbare woning is voor steeds meer mensen moeilijk. Voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden is de uitdaging vaak nog groter. Het gaat bijvoorbeeld om dak- en thuisloze mensen, mensen die uitstromen uit een intramurale instelling, statushouders of arbeidsmigranten. Deze ‘aandachtsgroepen’ zijn niet alleen op zoek naar betaalbare woonruimte, maar zijn daarnaast vaak ook afhankelijk van extra zorg, werk en begeleiding. 

In het Programma Een thuis voor iedereen werken de ministeries van BZK, VWS, JenV, SZW,OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 samen om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Brede ondersteuning

Om de integrale samenwerking tussen de verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties te ondersteunen bij het realiseren van de doelen uit het programma is kennis, expertise en capaciteit nodig. Hiervoor wordt vanuit het programma een brede ondersteuningsstructuur opgezet (figuur 1). Deze ondersteuning is erop gericht het werken met specifieke en nieuwe instrumenten te vergemakkelijken en het fysieke (woningbouw) en het sociale domein regionaal en lokaal te verbinden. 

De ondersteuningsstructuur is als een piramide opgebouwd met in de brede basis een online kennis- en expertisecentrum. 
 

Centraal informatiepunt

Het Online Kennis- en Expertisecentrum bundelt alle beschikbare informatie over de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Betrokken partijen kunnen op het platform terecht voor praktische- en expertinformatie per aandachtsgroep, waaronder informatie over financiële regelingen, relevante handreikingen, stappenplannen en praktijkvoorbeelden. Ook vindt men er informatie over relevante bijeenkomsten, webinars en netwerkmogelijkheden. 

Bekijk het platform Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC).

Integrale samenwerking

Het platform wordt vanuit een integrale samenwerking doorontwikkeld. Dit doet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een nauwe samenwerking met de VNG, Aedes, IPO en diverse maatschappelijk partners en experts, zoals het Expertteam Huisvesting aandachtsgroepen, Platform31 en de Taskforce Wonen en Zorg.

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen, nieuws, inspirerende verhalen en relevante informatie over de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen.