Huur opzeggen: hoe doe ik dat als huurder en verhuurder?

Huurders moeten de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. Verhuurders moeten de huur minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen.

Verhuurt u op basis van de Leegstandwet? Of heeft u een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd? Dan gelden er andere regels. Lees welke regels voor u gelden op de pagina over tijdelijke verhuur.

Regels voor huurder

Voor de huurder gelden de volgende regels:

  • U moet zich houden aan de opzegtermijn. Die is hetzelfde als de betalingstermijn: minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Meestal geldt een betalingstermijn van 1 maand. Staat in het huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn? Ook dan hoeft u maximaal 1 betalingstermijn van tevoren (minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden) op te zeggen.
  • U moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven.
  • Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan 2 jaar een zelfstandig woning? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.
  • Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan 5 jaar een onzelfstandige woning? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Regels voor verhuurder

Voor de verhuurder gelden de volgende regels:

  • U moet de huur per aangetekende brief opzeggen.
  • In de brief moet een wettelijke reden voor opzegging van de huur staan. 
  • Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.
  • U vraagt in uw brief om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of de huurder, en eventuele medehuurders, akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging.

Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.

Opzegtermijn verhuurder

 Woonduur van de huurder Minimale opzegtermijn
Minder dan 1 jaar 3 maanden
Meer dan  1 jaar 4 maanden
Meer dan 2 jaar 5 maanden
Meer dan 3 jaar 6 maanden