Heb ik recht op huurbescherming?

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Zowel bewoners van zelfstandige als van onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) hebben huurbescherming. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten hebben huurbescherming.

Wel huurbescherming

  • Wie een huis, appartement of kamer huurt, heeft huurbescherming. Dit geldt ook voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract.
  • Medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben ook huurbescherming. Ook wie een woonwagen of woonwagenstandplaats huurt heeft huurbescherming.
  • Er gelden speciale regels voor hospitakamers, studenten en voor tijdelijke huur. De verhuurder kan dan soms makkelijker opzeggen.
  • Ook huurders zonder schriftelijk huurcontract hebben huurbescherming. Een mondelinge afspraak is namelijk ook geldig, alleen is de bewijslast bij geschillen moeilijker.

Geen huurbescherming

Bewoners van winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen hebben geen huurbescherming. Bewoners van deze woningen kunnen bij geschillen met de verhuurder advies vragen bij het Juridisch Loket.

Woont u op een woonboot en huurt u een ligplaats? Ook dan heeft u geen huurbescherming. Het kabinet wil dit veranderen. Huurders van ligplaatsen moeten dezelfde bescherming krijgen als huurders op de wal. De Wet verbeteren huurbescherming voor bewoners van ligplaatsen moet dit regelen. De nieuwe regels gelden pas als de Tweede en Eerste Kamer ermee akkoord zijn gegaan.

Huurbescherming in verzorgingshuizen

In verzorgingshuizen kan wel of niet sprake zijn van huurbescherming.

Geen huurbescherming bij zorgovereenkomst

Is er alleen een zorgovereenkomst (AWBZ) tussen de bewoner en het verzorgingshuis? Dan is er geen huur en heeft de bewoner geen huurbescherming.

Wel huurbescherming bij gewone huur

Mensen met een lichte zorgindicatie krijgen sinds enige tijd geen zorgovereenkomst (AWBZ) meer. Toch verhuren verzorgingstehuizen aan deze groep bewoners soms een appartement of kamer om leegstand tegen te gaan. In dit geval is sprake van gewone huur en heeft de bewoner huurbescherming.