Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?

Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn betalen van de huur, kleine reparaties doen of vergoeden van schade aan de woning. Voor de medehuurder gelden deze verplichtingen pas vanaf het moment dat hij of zij medehuurder is geworden.

Einde medehuurderschap

Als de medehuurder niet meer zijn hoofdverblijf in de woning heeft, verliest hij zijn medehuurderschap. Een medehuurder die geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan zelf het medehuurderschap opzeggen.

Vertrek echtgenoot of geregistreerd partner

Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, kan de rechter beslissen wie van de echtgenoten of partners huurder van de woonruimte blijft. Als de huurder vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit is vooral van belang bij een scheiding, waarbij de huurder de huur opzegt en de woning verlaat.

Vertrek ongeregistreerde partner

Ook bij niet-echtgenoten of ongeregistreerde partners wordt de medehuurder automatisch huurder als de huurder vertrekt. Behalve als voor de woning een huisvestingsvergunning nodig is. De medehuurder moet dan binnen 8 weken na het einde van de huurovereenkomst naar de kantonrechter gaan. Bij de kantonrechter moet hij aantonen dat hij een huisvestingsvergunning kan krijgen.

Heeft de niet-echtgenoot of ongeregistreerde partner of andere medebewoner niet de status van medehuurder gekregen? Dan eindigt de huur bij het vertrek van de huurder. De niet-echtgenoot, niet-geregistreerde partner of andere medebewoner moet de woning bij vertrek van de huurder dan ook verlaten.