Wat moet er in een huurcontract staan?

In een huurcontract staan de afspraken tussen de huurder en verhuurder van een woning. Het gaat dan om de huurprijs, de wijze van betaling, en een omschrijving van de woonruimte.

Onderdelen huurcontract

In een huurcontract staat onder meer:

 • wie de huurder is;
 • wie de verhuurder is;
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
 • de hoogte van de borg;
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);
 • de datum van ingang van het huurcontract;
 • het tijdstip en wijze van betaling;
 • de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd;
 • de huisregels;
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder.

Is er sprake van tijdelijke huur? Dan moeten er soms nog andere, specifieke dingen in het contract staan. Dit is afhankelijk van de vorm van tijdelijk huren.

Mondeling huurcontract

Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijk te bewijzen. Het is dan ook verstandig een getuige mee te nemen als u een mondeling huurcontract wilt afsluiten.

Huurt u of verhuurt u op basis van de Leegstandwet? Dan moet u een schriftelijk huurcontract sluiten.

Voorbeeld huurcontract

Er zijn 6 verschillende modelcontracten voor tijdelijke verhuur. Deze modelcontracten sluiten aan op de nieuwe vormen van tijdelijke verhuur, die sinds 1 juli mogelijk zijn.

Ook kunt u een modelhuurcontract downloaden van de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Een papieren modelhuurcontract kunt u aanvragen via de Nederlandse Woonbond. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn.

Huurcontract en servicekosten

Staan de servicekosten apart in het huurcontract? Dan moet de hoogte en de samenstelling duidelijk zijn. Servicekosten zijn de kosten die bovenop de kale huur komen. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water en elektriciteit.

Huurcontract en onderhoud

In het huurcontract kunnen ook bijzondere afspraken over onderhoud staan. Bijvoorbeeld dat de verhuurder bepaald huurdersonderhoud (het klein en dagelijks onderhoud) van de huurder overneemt (eventueel tegen vergoeding via de servicekosten). 

Staat van de woning vastleggen

Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U voorkomt dan bij het einde van de huur problemen over het goed achterlaten van de woning (herstel in oude staat).

Huurcontract onzelfstandige woonruimte (kamer)

Bij een huurcontract voor onzelfstandige woningen (kamers) kunnen de volgende (extra) afspraken van belang zijn:

 • de kale huur en de servicekosten;
 • tijdstip en manier waarop betaald moet worden;
 • hoe de huur opgezegd moet worden;
 • wanneer de huur wordt verhoogd;
 • of de huurder bij vertrek een opvolger kan aandragen (coöptatierecht). De verhuurder mag de opvolger weigeren, maar moet daarvoor een goede reden hebben;
 • gebruik van gemeenschappelijke keuken, douche of bad, wasmachine, wc, kabel en telefoon;
 • schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen;
 • gebruik van elektrische of extra verwarming;
 • meubels en stoffering;
 • of huisdieren zijn toegestaan;
 • privacy (zijn de kamers afsluitbaar) en overlast;
 • of bezoek en logés zijn toegestaan.