Folder Informatie over huwelijkse gevangenschap voor burgers

Deze informatie is voor mensen die religieus willen trouwen of scheiden. Kent u iemand die religieus wil trouwen of scheiden? Dan is deze folder ook voor u.

Folder met informatie over huwelijkse gevangenschap (Nederlands) (PDF | 10 pagina's | 388 kB)

Deze folder is er ook in het Engels, Frans, Turks, Arabisch, Farsi, Tigrinya of Urdu.