Huwelijksdwang is het dwingen van een persoon tot het aangaan van een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de ouders, familieleden of door andere mensen in de omgeving van het slachtoffer. De overheid wil huwelijksdwang voorkomen en bestrijden.