Slachtoffer zijn van een strafbaar feit kan ingrijpende gevolgen hebben. Daarom hebben slachtoffers de afgelopen jaren een sterkere positie gekregen in het strafproces. Zo werd het spreekrecht voor slachtoffers van ernstige misdrijven uitgebreid. Ook laat het kabinet daders vaker een vergoeding betalen voor de schade.