Documenten - Slachtofferbeleid

179 documenten over Slachtofferbeleid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met beleidsreactie onderzoek slachtofferschap van online criminaliteit

Minister Dekker stuurt het onderzoeksrapport 'Slachtofferschap van online criminaliteit' naar de Tweede Kamer. Hij geeft zijn ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2019

Afschrift brief gratis familienaamsverandering voor slachtoffers incest

Afschrift van de brief van miister Dekker in antwoord op de brief van T.B. te Barneveld over gratis familienaamsverandering voor ...

Rapport | 28-11-2019

Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief familienaamsverandering voor incestslachtoffers

Minister Dekker stuurt een afschrift van het antwoord op de brief van T.B. te Barneveld over gratis familienaamsverandering voor ...

Kamerstuk | 28-11-2019

Slachtofferschap van online criminaliteit

Het onderzoek richt zich op de patronen van (herhaald) slachtofferschap van online criminaliteit en de relatie met ...

Rapport | 28-11-2019

Memorie van Toelichting Wet uitbreiding slachtofferrechten

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 27-11-2019

Wetsvoorstel: Wet uitbreiding slachtofferrechten

Kamerstuk: Voorstel van wet | 27-11-2019

Brief Nader rapport Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Kamerstuk: Nader rapport | 27-11-2019

Advies Raad van State Wet uitbreiding slachtofferrechten

De Raad van State geeft advies over het wetsvoorstel voor de Wet uitbreiding slachtofferrechten. Het betreft een wijziging van ...

Rapport | 21-11-2019

Wet uitbreiding slachtofferrechten nader rapport versie

De tekst bevat het wetsvoorstel voor de Wet uitbreiding slachtofferrechten. Het betreft een wijziging van het Wetboek van ...

Rapport | 21-11-2019

Advies FNG Wet uitbreiding slachtofferrechten

De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) geeft advies over het wetsvoorstel voor de Wet uitbreiding slachtofferrechten. ...

Rapport | 21-11-2019