Documenten - Slachtofferbeleid

126 documenten over Slachtofferbeleid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Afschrift brief met beleidsreactie op onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake slachtofferhulp in Caribisch Nederland

Afschrift van de brief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. De brief bevat zijn beleidsrectie op  het ...

Rapport | 05-10-2018

Aanbiedingsbrief bij afschrift beleidsreactie onderzoek naar slachtoffferhulp in Caribisch Nederland

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. De brief bevat ...

Kamerstuk | 05-10-2018

Rapport 'Slachtofferhulp in Caribisch Nederland'

Het rapport gaat over een (vervolg)onderzoek naar de hulp aan slachtoffers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Rapport | 05-10-2018

Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot ...

Rapport | 13-09-2018

Wetsvoorstel bij wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het wetsvoorstel in verband met de wijziging van de ...

Rapport | 13-09-2018

Wetsvoorstel met Memorie van toelichting bij wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het wetsvoorstel en de Memorie van toelichting in ...

Rapport | 13-09-2018

Nader rapport over wetsvoorstel wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het Nader rapport aan Zijne Majesteit de Koning bij ...

Kamerstuk: Nader rapport | 13-09-2018

Kamerbrief met reactie op onderzoek naar slachtofferhulp in Caribisch Nederland

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt het inspectierapport ‘Slachtofferhulp in Caribisch Nederland’ van de Raad voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-08-2018

Rapport 'Slachtofferhulp in Caribisch Nederland'

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers op Bonaire, ...

Rapport | 28-08-2018

Memorie van Toelichting uitbreiding slachtofferrechten

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 28-06-2018