Rechten voor slachtoffers en nabestaanden

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit heeft u een aantal rechten. Deze rechten gelden ook voor nabestaanden. Ieder slachtoffer van een misdrijf wordt geïnformeerd over zijn rechten.

Verklaring van rechten van slachtoffers

Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

slachtofferketen

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten. Hieronder leest u welke rechten dat zijn. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. In deze tool kunt u meer lezen over deze rechten. i

In deze tool vindt u meer informatie over uw rechten. U leest ook welke stappen u kan ondernemen en welke organisatie u hierbij kan helpen. Heeft u vragen over uw rechten? Neemt u dan contact op met Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl. Het telefoonnummer is 0900 - 01 01.


1

U heeft recht op informatie

informatie

Niet alleen op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van uw zaak. Heeft u vragen over hoe het nu verder gaat met uw zaak? Bel dan de politie of het Openbaar Ministerie. Zijn er spullen van u in beslag genomen? Dan heeft u recht op informatie hierover. +


2

U heeft recht op hulp

hulp

U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. +


3

U kunt bescherming krijgen

bescherming

Bent u bang voor uw veiligheid? Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie of de officier van justitie. Samen met u bekijken zij wat ze kunnen doen om u te beschermen en ook wat u zelf kunt doen. Besluit u om aangifte te doen? U kunt de politie bijvoorbeeld vragen of zij uw naam en adres niet in uw aangifte zetten. +


4

U mag aangifte doen

aangifte

Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een strafbaar feit. Ook minderjarigen. U kunt op verschillende manieren aangifte doen. Bijvoorbeeld via internet of telefoon. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna. +


5

U mag zich laten bijstaan

bij laten staan

U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting. In een aantal gevallen is een advocaat gratis. Wilt u zich laten bijstaan door iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Dan kunt u dit vragen aan de politie of de officier van justitie. Als dit niet mag, dan leggen zij u uit waarom niet. +


6

U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt

tolk

Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie of de officier van justitie dan om een tolk. Regelen zij een tolk voor u, bijvoorbeeld bij de aangifte of het verhoor? Dan is dit gratis.

Wilt u een schriftelijke vertaling krijgen van de documenten die gaan over uw aangifte of de strafzaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u hierbij helpen.


7

U kunt een vergoeding vragen voor uw schade

schadevergoeding

Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de dader. De officier van justitie of de rechter besluit dan of de dader de schade moet vergoeden. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. +


8

U mag vragen om contact met de verdachte of dader

contact dader

Slachtofferhulp Nederland kan u doorverwijzen naar organisaties, die helpen om in contact te komen met een verdachte of dader. Zij vragen de verdachte of dader dan of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, dan kunt u contact hebben. +


9

U heeft recht op een goede behandeling

goede behandeling

De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk voor u is. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie die u niet goed behandelt. +


10

U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt

klagen

Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen.


11

U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien

dossierinzage

Dat kunt u aan de officier van justitie of rechter vragen. U kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van uw zaak. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. +


12

U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen

getuigenvergoeding

Bent u getuige in een strafzaak? En heeft u hierdoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken? Dan kunt u deze kosten terugvragen van de overheid. Op de dagvaarding of oproeping vindt u daarover meer informatie. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.


13

U mag spreken in de rechtszaal

spreekrecht

Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van het slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt, bijvoorbeeld over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen of over de gevolgen van het strafbare feit voor u. Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek met de officier van justitie krijgen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om dit voor te bereiden. +


14

U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader

daderinformatie

Als u dat wilt, houdt de officier van justitie of de rechter u op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader. +


Uitbreiding rechten slachtoffers

Slachtoffers en nabestaanden krijgen meer rechten. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten dat dit regelt. Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van de wet. In de wet staan bijvoorbeeld deze regels: 

  • Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven moeten aanwezig zijn op de rechtszitting en bij de uitspraak. Het slachtoffer kan in dat geval zijn spreekrecht uitoefenen in het bijzijn van de verdachte. Dit helpt om herhaling te voorkomen. De verdachte krijgt zo ook inzicht in de gevolgen zijn daden.
  • Slachtoffers krijgen spreekrecht tijdens de tbs-verlengingszitting. De slachtoffers hebben zo rechtstreeks contact met de rechter. Zij kunnen dan zeggen waarom zij bescherming nodig hebben. Denk hierbij aan een contactverbod of straatverbod.
  • De stieffamilie van een overleden slachtoffer mag spreken tijdens de rechtszitting.