Rechten voor slachtoffers en nabestaanden

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit heeft u een aantal rechten. Deze rechten gelden ook voor nabestaanden. Ieder slachtoffer van een misdrijf wordt geïnformeerd over zijn rechten.

Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten. Hieronder leest u welke rechten dat zijn. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. 

Uitbreiding rechten slachtoffers

Slachtoffers en nabestaanden krijgen meer rechten. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten dat dit regelt. Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van de wet. In de wet staan bijvoorbeeld deze regels: 

  • Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven moeten aanwezig zijn op de rechtszitting en bij de uitspraak. Het slachtoffer kan in dat geval zijn spreekrecht uitoefenen in het bijzijn van de verdachte. Dit helpt om herhaling te voorkomen. De verdachte krijgt zo ook inzicht in de gevolgen zijn daden.
  • Slachtoffers krijgen spreekrecht tijdens de tbs-verlengingszitting. De slachtoffers hebben zo rechtstreeks contact met de rechter. Zij kunnen dan zeggen waarom zij bescherming nodig hebben. Denk hierbij aan een contactverbod of straatverbod.
  • De stieffamilie van een overleden slachtoffer mag spreken tijdens de rechtszitting.