Meerjarenagenda slachtofferbeleid

In de visie 'Recht doen aan slachtoffers' beschrijft het kabinet de 5 doelen van het slachtofferbeleid.

De 5 doelen uit de visie Recht doen aan slachtoffers zijn:

  1. erkenning, zorgvuldige bejegening en goed informeren van slachtoffers;
  2. sterke rechtspositie slachtoffers;
  3. bescherming van slachtoffers;
  4. ondersteuning van slachtoffers;
  5. schadeloosstelling en herstel voor slachtoffers.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

In een brief over de meerjarenagenda slachtofferbeleid aan de Tweede Kamer beschrijft het kabinet de uitvoering van het slachtofferbeleid in de jaren 2018-2021. Daar wordt per beleidsdoel weergegeven hoe de inzet voor de komende jaren eruit ziet.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid