Waar kan ik terecht voor slachtofferhulp?

U kunt als slachtoffer gratis hulp, advies en informatie krijgen van verschillende organisaties. Ook als u geen aangifte doet.

Hulpverlenende organisaties

Kijk voor een overzicht van organisaties die u kunnen helpen op Slachtofferwijzer.nl. U kunt onder andere terecht bij:

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers en nabestaanden van een strafbaar feit, verkeersongeluk of ramp. Ook helpt ze getuigen en andere betrokken personen. De hulp is gratis. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u op de volgende manieren helpen:

  • Juridische hulp: hij kan u bijvoorbeeld informeren over en begeleiden tijdens het strafproces. En helpen met de schade die u heeft door het voorval en vertellen wat uw rechten zijn.
  • Praktische hulp: hij kan u bijvoorbeeld helpen met het invullen van formulieren.
  • Emotionele hulp: u kunt bijvoorbeeld met hem praten over wat er is gebeurd.

Heeft u andere hulp nodig? Bijvoorbeeld van een huisarts, maatschappelijk werker, jurist of andere hulpverlener? Dan verwijst Slachtofferhulp Nederland u door.

Centrum Seksueel Geweld

Bent u slachtoffer van een aanranding of verkrachting? Dan kunt u hulp krijgen van het Centrum Seksueel Geweld. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.

Veilig Thuis

Veilig Thuis helpt iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis luistert naar u en beantwoordt uw vragen. Ook kijkt de medewerker samen met u welke professionele hulp u nodig heeft.

Uw huisarts

Bent u ziek, gewond of ervaart u psychische klachten? Neemt u dan contact op met uw huisarts.