Beslisnota bij Kamerbrief over advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM  (PDF | 2 pagina 's| 127 KB)