Kamerbrief over advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) over het programma CHARM  (Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model) van Rijkswaterstaat. Daarbij geeft hij aan hoe hij invulling geeft aan de aanbevelingen uit het rapport.

Kamerbrief over advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM (PDF | 3 pagina 's| 231 KB)