Afschrift brief Definitief BIT-advies programma CHARM

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt minister HArbers (IenW) een samenvatting van de toets die het heeft uitgevoerd op het programma CHARM (Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model) van Rijkswaterstaat (RWS).

Afschrift brief Definitief BIT-advies programma CHARM  (PDF | 10 pagina 's| 420 KB)