Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023