Beslisnota bij Uitstelbrief bij reactie op tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief bij reactie op tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing