Beslisnota bij Contourenbrief Versterkte Aanpak Online extremistische en terroristische content

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Contourenbrief Versterkte Aanpak Online extremistische en terroristische content