Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij financieel overzicht voor digitalisering van het ministerie van BZK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij financieel overzicht voor digitalisering van het ministerie van BZK