Beslisnota bij 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing