Beslisnota bij Eerste Kamerbrief aanbieding Jaarrapportage 2023 Adviescollege ICT-toetsing

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief aanbieding Jaarrapportage 2023 Adviescollege ICT-toetsing