Toezending eindrapportage en convenant over het beheren van domeinnamen

Hierbij zend ik u, zoals gevraagd door uw vaste commissie voor Economische Zaken, het convenant "Waarborging.nl-domein" dat op 10 juni 2008 namens mij is ondertekend door drs. M.M. Frequin, Directeur-Generaal Energie en Telecom en door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).