Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 1 pagina | 62 kB)